Een duidelijk huishoudelijk reglement bij Kinderdagverblijf Bambini (Tielrode)


Contacteer ons

Het reglement van Kinderdagverblijf Bambini (Tielrode)

Het huishoudelijke reglement is een schriftelijke weergave van de afspraken die van kracht zijn in Kinderdagverblijf Bambini. Zo hebt u als ouder een duidelijk beeld van het kader waarbinnen onze opvang plaatsvindt. 

Het huishoudelijk reglement dient via een apart formulier door beide ouders ondertekend te worden. Hierdoor aanvaardt u de werkingsmodaliteiten van onze kinderopvang. Het reglement van Kinderdagverblijf Bambini in Tielrode behandelt uiteenlopende onderwerpen, van de mogelijkheid tot wenmomenten tot bepaling van de opvangprijs en eventuele andere kosten. Het reglement dient als basis bij discussies over onze dienstverlening. Enkel de meest recente versie is geldig bij een betwisting.

Het huishoudelijk reglement is een schriftelijke weergave van de afspraken die gelden in Kinderdagverblijf Bambini. Het schept als ouder een duidelijk beeld van het kader waarbinnen onze opvang plaats vindt. Dit reglement dient als basis bij discussies over de dienstverlening. Het huishoudelijke reglement wordt door beide ouders ondertekend voor “gelezen en goedgekeurd” via een apart opgesteld formulier. Door de ondertekening aanvaarden ze de werkingsmodaliteiten van Kinderdagverblijf Bambini. Enkel de meest recente versie is geldig bij betwisting. Een schriftelijk exemplaar kan steeds opgevraagd worden en is ter beschikking in het kinderdagverblijf.

Het contract

Het contract geeft concrete afspraken aan in verband met:

 • contactgegevens

 • Opvangformule

 • Medische gegevens van uw kind

Ook deze overeenkomst wordt door beide ouders ondertekend.

Algemene informatie:

Kinderdagverblijf Bambini, Hogenakkerstraat 188, 9140 Tielrode
Verantwoordelijke: Kersse Joëlle
Telefoonnummer Joëlle: 0470 06 64 56
E-mailadres: joelle.kersse@telenet.be

Adresgegevens Kind & Gezin: Hallepoortlaan 27, Brussel
Tel.: 02 533 14 14
Fax: 02 534 14 48
E-mail: klachtendienst@kindengezin.be

Aangeboden kinderopvang

Opvangcapaciteit: 25 kinderen. We bieden dagopvang voor kindjes van 0-3 jaar en vakantie-opvang t.e.m. 6 jaar. We werken in 2 groepen: groep 1: baby’s 0 tot 18 maanden, groep 2: peuters vanaf 18 maanden tot 2,5/3 jaar. De overgang naar een volgende groep is naar gelang de leeftijd en de individuele ontwikkeling van het kind. Rekening houdend met de capaciteit van de groep uiteraard.

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag van 7.00uur tot 18.30 uur. In het weekend, tijdens feestdagen en eventuele brugdagen is het kinderdagverblijf gesloten. De sluitingsdagen worden op voorhand meegegeven in het huishoudelijk reglement.

Onthaalmomenten

Van 7 tot 9 uur. Vanaf 9 uur beginnen wij met de activiteiten.

** Om onze aandacht volledig aan de kindjes te kunnen geven en ook de juiste informatie te kunnen communiceren met de ouders hanteren wij deze uren.

** Van 7 tot 8 uur zal een begeleider(ster) de eerste kindjes ontvangen in de centrale opvangruimte.

Hier kunnen de aanwezige kinderen nog tot 8 uur hun meegebracht ontbijt nuttigen en kunnen baby’s een flesje krijgen. Vanaf 8 uur wordt de peutergroep gescheiden van de babygroep en zit iedereen in zijn eigen groep. 

Warme maaltijd: Onze maaltijden worden dagvers klaargemaakt in de opvang. Deze maaltijd wordt ten vroegste geserveerd om 10u30.

Afhaalmomenten

Het liefste hebben we dat u uw kindje komt ophalen vanaf 16 uur zodat het laatste eetmoment is afgerond. ’s Avonds vragen wij dat de kinderen ten laatste 10 min voor sluitingstijd worden afgehaald. Zo heeft de begeleider(ster) nog even de tijd om het dagverloop aan de ouder(s) mee te delen. Na 18.25 uur wordt er een boete aangerekend van 1 euro per minuut. Als je kindje wordt afgehaald door een persoon die we niet kennen of die niet op de inlichtingenfiche staat moet dit zeker gemeld worden. Als u uw kindje niet tijdig kan komen afhalen moet er telefonisch verwittigd worden. Wij vragen om het middagdutje tussen 12.30 en +/- 14.30 uur te respecteren.

Aanwezigheid

Al onze aanwezigheden worden bijgehouden door een computersysteem (Daycare). Bij het binnenkomen en buitengaan wordt dit geregistreerd. Hiervan krijgt u iedere dag een mailtje met begin- en einduur alsook een verslagje van uw kindje zijn/haar dag.

Inschrijven

Zodra u weet dat u zwanger bent is het aangeraden een plaatsje te reserveren. U kan steeds vrijblijvend bellen voor een afspraak. We overlopen het huishoudelijk regelement en leiden u rond in onze opvang. U hebt uw plaats pas effectief gereserveerd wanneer het contract getekend en de waarborg gestort is. Wij bieden voorrang aan ouders die al een kind in onze opvang hebben. Wij vragen aan de beide ouders om het contract te ondertekenen. Bij geval van echtscheiding vragen wij bij wijzigingen om een vonnis.

Waarborg

Bij het tekenen van het contract wordt er een waarborg van 250 euro gevraagd. Indien het inschrijvingsgeld niet gestort is binnen de 10 dagen na het ondertekenen van het contract, wordt het contract als niet bestaande beschouwd. Bij het beëindigen van het contract wordt de waarborg teruggestort na het betalen van de laatste factuur. (Het contract loopt af bij de leeftijd van 2,5 jaar en kan tot 3 jaar verlengd worden naargelang uw kindje schoolrijp is of niet.) Indien uw kindje nooit geweest is, zullen wij dit inschrijvingsgeld ter compensatie inhouden. Indien de ouders het contract verbreken voordat het kindje naar het kinderdagverblijf komt wordt de waarborg NIET terugbetaald.

** Met uitzondering van medische redenen
** Indien er nog facturen open staan kan de waarborg ingehouden worden.
De waarborg wordt gestort op volgend rekeningnummer: BE23 751-2092341-91 met vermelding van de naam van de ouders.

Opzegging door het kinderdagverblijf

Bambini kan de opvang eenzijdig en onmiddellijk beëindigen, wanneer de ouders de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet naleven. Een opzeggingsbrief wordt verstuurd die de redenen en ingangsdatum van de opzegging vermeldt.

Wijziging opvangplan en opzeg contract

De opzeg (indien uw kind vroegtijdig de opvang verlaat) gebeurt met een aangetekende brief en minstens 3 maanden voor het einde van de opvang van het kindje. Er moet duidelijk in vermeld staan over wie het gaat (voornaam en achternaam kind), gegevens van de ouders (naam, adres, telefoonnummer). De brief mag gestuurd worden naar: Joëlle Kersse, Hogenakkerstraat 188, 9140 Tielrode

De wijzigingen dienen zoals hierboven 3 maanden op voorhand te worden meegedeeld. Dit kan echter via het e-mailadres van het kinderdagverblijf.

Medicatie

Indien uw kind medicatie moet krijgen zijn wij verplicht om daarvoor een doktersattest te vragen. Dit geldt ook voor homeopatische middelen en medicatie/zalf/ ... te verkrijgen zonder voorschrift. Op het doktersattest staat duidelijk:

• de naam van het kind,
• de naam van de medicatie
• de toe te dienen hoeveelheid
• Datum(!) indien er geen einddatum
vermeld staat, is het voorschrift maar 7 dagen geldig voor ons. Wij raadplegen de leeftijd op de verpakking van de medicatie. Uitzondering: Wij mogen mits toestemming van de ouders 1 x koortswerend middel toedienen. Indien dit van toepassing is vragen wij om dit koortswerend middel zelf te voorzien.

Afwezigheid

Bij afwezigheid van uw kind hoeft u geen doktersattest binnen te brengen. Aangezien we met een vaste maandprijs werken is dit niet van toepassing. Gelieve ons te telefoneren indien uw kind afwezig zal zijn zodat wij ons hierover geen zorgen hoeven te maken.

Ziek in de opvang

Kinderen kunnen geweigerd worden in belang van het kind en/of de draagkracht van de kinderbegeleidsters. Wij baseren ons hiervoor NIET op de informatie van Kind & Gezin. Bij koorts vanaf 38,5°C zal u als ouder steeds opgebeld worden. Er zal gevraagd worden om een sms of mail te verzenden met de toestemming om koortswerende medicatie toe te dienen. Dit kunnen wij maar eenmalig doen! Meestal is het aangewezen dat u uw kindje dan ook zo snel mogelijk komt ophalen. Een ziek kind heeft geen boodschap aan het bruisende leven in de opvang. Ook met het oog op de andere kinderen is het belangrijk dat een ziek kind niet in de opvang blijft omwille van mogelijk besmettingsgevaar. Om uw kindje voldoende te laten herstellen vragen wij om uw kind pas terug naar de opvang te brengen wanneer het één dag koortsvrij is.

Ongeval in de opvang

Wij hebben een verzekering voor Burgelijke aansprakelijkheid.

Opvangprijs

In de praktijk wordt een maandelijks gemiddelde aangerekend. Dit betekent dat een maandelijks vast bedrag zal worden gefactureerd conform de op voorhand gekozen opvangformule. Hierdoor weet u perfect hoeveel de opvang van uw kindje elke maand zal kosten. Bij ziekte of andere afwezigheid loopt het vast maandbedrag gewoon door. Bij de berekening van uw maandelijks gemiddelde factuur, worden 4 weken in mindering gebracht: De 4 weken zjin inclusief alle feestdagen en het verlof van Bambini, die uiteraard niet worden aangerekend.

Duur van de opvang

Om uw kindje de mogelijkheid te geven zich aan te passen vragen wij dat kinderen minstens drie volledige dagen per week in ons kinderdagverblijf aanwezig zijn. Zodra uw kind meer dan 5 uren aanwezig is, wordt er een volledige dag aangerekend.

Betalingstermijn

Elke maand ontvangt u een factuur met een vast maand bedrag. Deze zal digitaal doorgestuurd worden. We werken met voorafbetaling op het rekeningnummer: BE23 751-2092341-91. Uw factuur dient voor de 10de van de maand betaald te zijn (bv.: De factuur voor januari wordt betaald voor 10 januari).

De berekeningsformule: er is een minimum van 3 dagen per week
Berekening vaste maandprijs: (dagprijs: € 29,00, halve dag € 19,00) 5 dagen: 29,00 x 5 (dagen) x 48 weken (- 4 weken vakantie) = 12 maanden = € 580,00; 4,5 dagen: € 540,00; 4 dagen: € 464,00; 3,5 dagen: € 424,00; 3 dagen: € 348,00.
Dit tarief zal door Bambini niet worden gewijzigd gedurende de ganse opvangperiode van uw kind. Bambini staat onder toezicht van “Kind & gezin”. Dit betekent dat u via een fiscaal attest tot 11,20 euro per dag kan inbrengen via uw belastingen. De nodige fiscale attesten hiervoor zullen telkens in de maand mei meegegeven worden.

Inbegrepen in de prijs:

 • Water

 • Een gezond tien-uurtje (fruit)

 • Een fruitpapje (voor de baby’s)

 • Fruit + boterhammetjes met beleg (voor de peuters)

 • Verzekering (burgelijke aansprakelijkheid)

Zijn niet inbegrepen:

 • Dieetvoeding

 • Geneesmiddelen

 • Flesvoeding

 • Dokterskosten

 • Luiers

Meebrengen (bij start):

 • Reservekledij

 • Fopspeen en/of knuffeltje

 • Medicatie (enkel MET voorschrift)

 • Koortswerend middel

 • Pampers

 • Een thermometer (er is er ook één aanwezig in de opvang)

Ieder kind krijgt een persoonlijk kastje en rugzakje van Bambini voor zijn/haar spullen. Hierbij moeten we wel vermelden dat Bambini niet verantwoordelijk is voor schade of verlies van persoonlijke spullen. Het is aangeraden de spulletjes van uw kind te voorzien van een label/sticker met naam.

Wenmomenten*

Het is belangrijk dat het kind veilige hechting ondervindt in de opvang. Wij hebben graag dat u en uw kind zich goed kunnen voelen in onze opvang. Voordat uw opvangplan van start gaat, vragen we daarom om minstens 1 x te komen wennen vooraf. Wat houdt dit in? Uw kind komt enkele uren wennen in de opvang. Het is gemakkelijk dat uw kindje tijdens deze uren al eens voeding bij ons krijgt. We overlopen die dag met de ouders de gewoontes van het kindje zodat u bij start uw kindje met een gerust hart naar ons kan brengen.

*De wenmomenten worden niet in rekening gebracht. Bij het wenmoment geven we een inlichtingenfiche mee. Zodat we bij de start van het opvangplan over alle nuttige en nodige informatie beschikken.

Toegang ruimtes

Tijdens onze openingsuren is het niet altijd evident om elke ouder toegang te verlenen tot de ruimtes. We willen de rusttijden van de kinderen hierbij niet storen en kunnen dus ook niet elk moment van de dag in alle ruimtes binnengaan. Het is ook belangrijk dat de kindjes in een propere opvang kunnen rondkruipen/sluipen/stappen/… U kan gerust een tijdstip met ons bespreken zodat u alle ruimtes gezien heeft.

Klachten

Bambini pleit te allen tijde voor een open communicatie tussen begeleiders(sters) en ouders. Ouders hoeven nooit te aarzelen om bepaalde klachten of problemen te bespreken met de betrokkene zelf of met de verantwoordelijke van Bambini. Klachten of twijfels zijn steeds bespreekbaar met Joëlle. Indien u liever anoniem uw klacht doorgeeft kan u dit doen in onze ideeënbus die in onze inkomhal staat. Ook suggesties, opmerkingen of leuke ideeën zijn altijd welkom en kunnen anoniem of op naam worden achtergelaten. Ze betekenen een verrijking voor ons kinderdagverblijf. Ook mondeling of via mail kan u steeds uw mening kwijt.

Privacy

Alle gegevens die wij van u ontvangen worden ENKEL gebruikt in het kader van onze opvang. Deze zullen niet worden doorgegeven aan derden. U kan te allen tijde uw gegevens inkijken en verbeteren. Deze vertrouwelijke gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving. Bambini verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Mits goedkeuring (in het contract) zal u op onze besloten facebookpagina foto's van uw kind terug kunnen vinden. Zodra uw kind uit onze opvang is zal de toegang tot deze pagina stopgezet worden.

Kind & Gezin

Bambini is geattendeerd door Kind & Gezin. Dit wil zeggen dat wij rekening moeten houden met alle eisen die Kind & Gezin stelt. Zij kijken voortdurend toe op de kwaliteit van de door ons aangeboden zorg. Zoals hygiëne, veiligheid, voeding, opvoedingsmethoden, creativiteit …

Hygiëne

Bambini streeft naar een optimale verzorging en hygiëne. De ouders brengen hun kind gewassen en gekleed naar de opvang. Handdoeken, washandjes, slabbetjes, bedlinnen, slaapzak ... worden verstrekt door de opvang.

Veiligheid

Het kinderdagverblijf voldoet aan alle normen aangaande brandveiligheid. (nooduitgangen, brandtrappen, rookmelders ... ) en alle eisen die opgelegd worden door Kind & Gezin.

Voeding

Bij Bambini wordt elke dag vers gekookt. De verschillende menu’s zullen uithangen op het informatiebord. Wij houden in de mate van het mogelijke rekening met specifieke eetwensen en -behoeften.

Creativiteit

Maandelijks werken we rond een bepaald thema bv. boerderij, ziek zijn, lente … Elk thema wordt volledig uitgewerkt waarbij de nadruk ligt op knutselvaardigheden, beweging, zelfredzaamheid, taalvaardigheid, muziek en zang.

Het pedagogisch aanbod van Bambini

Wij vinden niet alleen het verzorgende en medische, maar ook het pedagogische aspect belangrijk. Wij trachten de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren. Ook zullen we altijd ieder kind individueel bekijken en het steeds de nodige aandacht geven. Bij de baby’tjes is er een minder gestructureerde indeling. We trachten zoveel mogelijk het kind en zijn behoeften individueel te zien. Wij zullen de kinderen in de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele, motorische, creatieve vaardigheden en hun zelfstandigheid stimuleren. We vinden het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind zeer belangrijk, dit start voor ons met een veilige hechting. Bij de peuters bieden we al meer structuur in de dagindeling. Er is een vast ochtendritueel, vaste tijdstippen om te eten … We bieden een afwisseling van geleide en niet-geleide activiteiten met ruimte voor vrij spel. Wij blijven steeds rekening houden met elk kind als individu met een eigen ritme en karakter. Voor specifieke vragen niet vermeld in dit huishoudreglement, kan u zich steeds richten tot de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf Bambini.

Praktische zaken

Van maandag tot vrijdag van 7.00uur tot 18.30 uurzijn we open, in het weekend, tijdens feestdagen en eventuele brugdagen is het kinderdagverblijf gesloten.

Sluitingsdagen Bambini

Donderdag 21/5/2020 en vrijdag 22/05/2020 O.H. Hemelvaart & brugdag

Maandag 1/06/2020 Pinkstermaandag
Maandag 20/07/2020 tot en met 31/07/2020 Zomervakantie
Woensdag 11/11/2020 Wapenstilstand
Donderdag 24/12/2020 tot en met vrijdag 01/01/2021 Kerstvakantie
Vrijdag 01/01/2021 Kerstvakantie
Maandag 5/04/2021 Paasmaandag
Donderdag 13/05/2021 en vrijdag 14/05/2021 O.H. Hemelvaart & brugdag
Maandag 24/05/2021 Pinkstermaandag
Maandag 19/07/2021 tot en met vrijdag 30/07/2021 Zomervakantie
Maandag 1/11/2021 Allerheiligen
Donderdag 11/11/2021 en Vrijdag 12/11/2021 Wapenstilstand & brugdag
Vrijdag 24/12/2021 tot en met 31/12/2021 Kerstmis

Meer info

Als u interesse hebt en wilt weten of er vrije plaatsen zijn, stuur ons een mailtje! Zo kunnen we snel nagaan of de opvang van uw kind nog past in onze planning.
Heeft u bijkomende vragen omtrent ons huishoudelijk reglement, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Mail ons